💄💻 Let AI do your M A K E U P 💻💄Xin chào 🌼🌼🌼,

Đây là bản DEMO Chương trình Trang điểm sử dụng Học sâu.

Xin mời bạn Upload một ảnh selfie của mình lên để Hệ thống thực hiện Trang điểm cho bạn 🤳📱😊.

Xin CHÚ Ý chọn hình ảnh theo các tiêu chí như sau:

  • Có ít nhất 1 khuôn mặt. Nếu trong hình có nhiều hơn một khuôn mặt, máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên một khuôn mặt để thực hiện trang điểm
  • Khuôn mặt nên rõ ràng, không bị che khuất hay có vật cản. VD: đeo kính râm 😎, khẩu trang 😷, etc.
  • Biểu cảm khuôn mặt nên trung hòa 😡😭😫.

Mô hình vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, vì vậy có thể chưa được tốt 👍. Pls don't take this serious 👏


Acknowledgements & Source Code


Mô hình được lấy cảm hứng từ bài báo gốc BeautyGAN. Website được viết dựa trên Facial Beauty Prediction, host server sử dụng PythonEverywhere. Do giới hạn về CHI PHÍ, mình chọn gói website chỉ hỗ trợ CPU 3GB RAM và 5GB disk, nôm na tương đương xử lý nhanh được 500 ảnh/ ngày. Mong mọi người thông cảm ạ.

Source code được viết bằng Pytorch, có thể tìm thấy tại github của mình. Dữ liệu huấn luyện được lấy tại Project Page của bài báo.

animated

Kết nối với mình tại Facebook LinkedIn